Fondsdonationer

Vi søger løbende fonde …

2016
Modtaget 5.600.000 kr. fra Det Obelske Familiefond (Lungeforskningscenter)
Modtaget 2.639.360 kr. fra InnovationsFonden (HOT-ICU studiet)

2017
Modtaget 575.000 kr. fra Regionernes Medicinpulje (HOT-ICU studiet)

2019
Modtaget 774.500 kr. fra Regionernes Medicinpulje (HOT-ICU studiet)
Modtaget  3.904.312 kr. fra Novo Nordisk Fonden (HOT-COVID-studiet)

2020
Modtaget 4.997.300 kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (HOT-COVID)