Neurologisk Afdeling

Neurologisk Forskningsenhed


Neurologisk Afdeling har en vision om en professionel praksis med høj faglighed og kvalitet indenfor forebyggelse, pleje, behandling og rehabilitering af patienter med neurologiske sygdomme. 

Forskningen udvikles og gennemføres i en klinisk hverdag, hvor patient og pårørende bliver involveret og inddraget i handlinger og beslutninger, der vedrører den enkelte patients livssituation og sygdom. Vores mål er at udvikle og anvende nye evidensbaserede behandlinger til gavn for vores patienter med behov for højt specialiseret pleje og behandling af sygdomme i nervesystemet. Sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere placerer vore projekter sig især inden for områderne apopleksi, multipel sklerose, demens, neuromuskulære sygdomme, translationel neurologi, samt neurorehabilitation og pleje, men nye forskningsområder er hele tiden under udvikling. 

Herunder kan du læse mere om vores forskning.