Aalborg UH - Thisted 

I hvilken retning skal hospitalet i Thisted udvikles? – Hvad er det for et fremtidens akuthospital, borgerne i Thy og på Mors skal have?

Læs mere i "Udviklingsplan for Fremtidens Thisted”

Efter 1. januar er det ikke længere muligt at få befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil i forbindelse med aftaler på hospitalerne. Hvis en patient helbredsmæssigt ikke er i stand til at tage offentlig transport og opfylder reglerne, kan patienten blive tilbudt en patientbefordring. For patienter, der kan benytte offentlig transport, sker der ingen ændringer.

www.rn.dk/patientbefordring