Socialmedicinsk Enhed

Socialmedicinsk forskningsenhed arbejder med at belyse socialmedicinske problemstillinger indenfor forskellige populationer eksempelvis børn, unge, voksne på arbejdsmarkedet, voksne udenfor arbejdsmarkedet og specifikke medicinske lidelser.

Forskningsenheden er involveret i og varetager:

  • Undervisning på medicinstudiet, AAU
  • Ph.d.-kurser indenfor epidemiologi 
  • Forskningstræningskurser indenfor det samfundsmedicinske speciale

Socialmedicinsk forskningsenhed beskæftiger sig hovedsageligt med følgende forskningsområder:

  • Sociale faktorers betydning for helbred og funktionsevne
  • Arbejdsmarkedsforskning, herunder sociale konsekvenser af sygdom

 

Publikationer mm.

På VBN kan du læse mere om vores forskning og finde vores publikationer.

Gå til VBN