Klinisk Genetisk Afdeling

Klinisk Genetik beskæftiger sig med identifikation af sygdomsgener for monogene sygdomme ved brug af Next Generation Sequencing hos patienter med genetiske sygdomme med stor genetisk heterogenitet.