Forskningsansvarlige på Aalborg Universitetshospital

På Aalborg Universitetshospital er der for alle specialer udpeget en forskningsansvarlig, som sammen med afdelingsledelsen er ansvarlig for at sikre den faglige udvikling inden for specialet.

Den forskningsansvarlige er typisk en lærestolsprofessor, men kan også være en forskningsansvarlig lektor eller overlæge.

Kliniske lærestolsprofessorer er leder af specialets forskning og har sammen med afdelingsledelsen ansvaret for den faglige udvikling i specialet samt handleplaner og indberetninger til centrale myndigheder. Den kliniske lærestolsprofessor har et særligt medansvar for optimal drift og udvikling af specialet og udgør derfor sammen med afdelingsledelsen den samlede ledelse af specialet. Herudover har lærestolsprofessorerne ansvar for prægraduat undervisning samt en række øvrige universitære opgaver.

Kliniske professorer, professorer og forskningsansvarlige overlæger er leder af eget forskningsområde og skal medvirke til at sikre den faglige udvikling inden for specialerne. De kliniske professorer og professorer har desuden ansvar for universitetsrelateret undervisning, herunder prægraduat undervisning inden for specialet.

Herunder er listet alle professorer og forskningsansvarlige overlæger for hvert speciale/afdeling:
 
 • Afdeling for Hud- og Kønssygdomme
  Kasper Fjellhaugen Hjuler, forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 
  E-mail: kf.hjuler@rn.dk 
 • Akut- og Traumecenter
  Anne Lund Krarup, forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 01 08 
  E-mail: apslk@rn.dk
 • Almen Medicin
  Janus Nikolaj Laust Thomsen, Lærestolsprofessor
  Tlf.: 24 60 50 44
  E-mail: jlt@dcm.aau.dk

  Jette Kolding Kristensen, klinisk professor
  Tlf.: 40 81 44 66
  E-mail: jkk@dcm.aau.dk
 • Anæstesiafdeling (Anæstesi- og Intensivafdeling)
  Bodil Steen Rasmussen, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 18 64
  E-mail: bodil.steen.rasmussen@rn.dk
 • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
  Jakob Hjort Bønløkke, Forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 41 09
  E-mail: jahb@rn.dk
 • Børne- og Ungeafdelingen
  Søren Hagstrøm, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 33 74
  E-mail: soha@rn.dk
 • Center for Præhospital og akutforskning (CPER)
  Erika Frischknecht Christensen, klinisk professor, overlæge
  Tlf.: 97 66 63 37
  E-mail: efc@rn.dk

 • CLINDA (Center for Clinical Data Science)
  Martin Bøgsted, Professor, seniorbiostatistiker
  Tlf.: 97 66 38 67
  E-mail: martin.boegsted@rn.dk

 • CRISPR
  Karen Dybkær, Professor, cand. scient.
  Tlf.: 97 66 38 68
  E-mail: k.dybkaer@rn.dk
 • Endokrinologisk Afdeling (Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme)
  Peter Vestergaard, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 36 73
  E-mail: p.vestergaard@rn.dk

  Niels Ejskær, Klinisk Professor, overlæge 
  Tlf.: 97 66 36 56
  E-mail: n.ejskjaer@rn.dk

 • Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje 
  Mette Grønkjær, professor
  Tlf.: 97 66 62 87
  E-mail: mette.groenkjaer@rn.dk

 • Fysio- og Ergoterapiafdelingen
  Þorvaldur Skúli Pálsson, forskningsansvarlig fysioterapeut
  Tlf.: 97 66 42 17
  E-mail: t.palsson@rn.dk 
 • Gastroenterologisk Afdeling (Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme)
  Asbjørn Mohr Drewes, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 35 62
  E-mail: amd@rn.dk

  Henrik Højgaard Rasmussen, Klinisk Professor, overlæge
  Tlf.: 97 66 35 63
  E-mail: hhr@rn.dk

  Søren Schou Olesen, Klinisk Professor
  Tlf.: 97 66 35 10
  E-mail: soso@rn.dk

  Christina Brock, professor
  Tlf.: 97 66 05 10
  E-mail: christina.brock@rn.dk

  Mette Holst, professor
  Tlf.: 97 66 35 69
  E-mail: mette.holst@rn.dk

 • Geriatrisk Afdeling
  Stig Andersen, Lærestolsprofessor, overlæge, ph.d.
  Tlf.: 97 66 41 82
  E-mail: lasa@rn.dk

 • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling (Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel)
  Ulrik Schiøler Kesmodel, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 65 61
  E-mail: u.kesmodel@rn.dk

  Ole Bjarne Christiansen, Klinisk Professor, overlæge
  Tlf.: 97 66 30 64
  E-mail: olbc@rn.dk   

 • Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling
  Benedict Kjærgaard, Lærestolsprofessor, overlæge, dr. med.
  Tlf.: 97 66 46 67
  E-mail: benedict.kjærgaard@rn.dk
 • Hæmatologisk Afdeling (Afdeling for Blodsygdomme)
  Marianne Tang Severinsen, Lærestolsprofessor
  Tlf.: 97 66 38 61
  E-mail: m.severinsen@rn.dk

  Tarec El-Galaly, Klinisk Professor
  Tlf.:
  E-mail: tceg@rn.dk
 • Infektionsmedicinsk Afdeling
  Henrik Ib Nielsen, Lærestolsprofessor, overlæge dr.med.
  Tlf.: 97 66 39 30 
  E-mail: henrik.nielsen@rn.dk
 • Kardiologisk Afdeling (Hjertemedicinsk Afdeling)
  Peter Søgaard, Lærestolsprofessor, overlæge, dr. med.
  Tlf.: 97 66 44 39
  E-mail: p.soegaard@rn.dk

  Sam Riahi, Klinisk Professor, overlæge
  Tlf.: 97 66 12 14
  E-mail: sar@rn.dk
 • Karkirurgisk Afdeling
  Christian Nikolaj Petersen, forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 46 16 
  E-mail: chnp@rn.dk
 • Klinisk Biokemisk Afdeling (herunder molekylær diagnostik)
  Søren Risom Kristensen, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 48 70
  E-mail: srk@rn.dk

  Henrik Krarup, Klinisk Professor, overlæge, ph.d.
  Tlf.: 97 66 56 30
  E-mail: h.krarup@rn.dk

  Aase Handberg, Klinisk Professor, overlæge, dr.med.
  Tlf.: 97 66 48 84
  E-mail: aaha@rn.dk

  Inge Søkilde Pedersen, Professor, ph.d.
  Tlf.: 97 66 56 25
  E-mail: isp@rn.dk
 • Klinisk Farmakologisk Enhed
  Anne Estrup Olesen, professor
  E-mail: aneso@rn.dk
 • Klinisk Genetisk Afdeling
  Lone Sunde, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 68 85
  E-mail: l.sunde@rn.dk
 • Klinisk Immunologisk Afdeling
  Thure Haunstrup, forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 55 84 
  E-mail: t.haunstrup@rn.dk

  Malene Møller Jørgensen, forskningsansvarlige akademiker
  Tlf.: 23 44 61 38
  E-mail: maljoe@rn.dk
 • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
  Hans Linde Nielsen, forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 54 23
  E-mail: halin@rn.dk
 • Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS)
  Søren Paaske Johnsen, Klinisk Professor, overlæge
  Tlf.: 29 47 02 95
  E-mail: soeren.johnsen@rn.dk

  Henrik Møller, professor
  Tlf: 
  E-mail: henmoe@rn.dk
 • Kæbekirurgisk Afdeling
  Thomas Starch-Jensen, overtandlæge
  Tlf.: 97 66 27 98
  E-mail: thomas.jensen@rn.dk
 • Lungemedicinsk Afdeling
  Ulla Møller Weinreich, Klinisk Professor, overlæge
  Telefon: 97 66 47 35
  E-mail: ulw@rn.dk
 • Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
  Ole Thorlacius-Ussing, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 11 26
  E-mail: otu@rn.dk
 • Neurokirurgisk Afdeling
  Carsten Bjarkam, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 24 09
  E-mail: c.bjarkam@rn.dk
 • Neurologisk Afdeling
  Kimmo Jensen, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 06 90
  E-mail: kimmo.jensen@rn.dk

  Boris Modrau, Forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 22 39
  E-mail: boris.modrau@rn.dk

  Jakob Blicher, Klinisk professor, overlæge
  Tlf.: 
  E-mail: j.blicher@rn.dk
 • Nuklearmedicinsk Afdeling (Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicinsk Afdeling)
  Helle D Zacho, Lærestolsprofessor, Overlæge
  Tlf.: 26 20 41 63
  E-mail: h.zacho@rn.dk
 • Nyremedicinsk Afdeling
  My Hanna Sofia Svensson, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 37 55
  E-mail: my.svensson@rn.dk
 • Onkologisk Afdeling (Afdeling for Kræftbehandling)
  Ursula Falkmer, Lærestolsprofessor, overlæge 
  Tlf.: 97 66 14 11
  E-mail: u.falkmer@rn.dk

  Morten Ladekarl, Klinisk Professor, overlæge
  Tlf.: 61 39 93 26
  E-mail: morten.ladekarl@rn.dk
 • Ortopædkirurgisk Afdeling
  Søren Kold, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 40 15 06 46
  E-mail: sovk@rn.dk

  Ole Rahbek, Klinisk Professor, overlæge
  Tlf.: 97 66 24 94
  E-mail: o.rahbek@rn.dk
 • Patologisk Afdeling
  Ida Elisabeth Gad Holm, Lærestolsprofessor
  Tlf.: 97 66 52 76
  E-mail: ieh@rn.dk

 • Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling
  Lene Birk-Sørensen, Forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 10 64
  E-mail: l.birksoerensen@rn.dk 

 • PREDICT
  Tine Jess, professor og forskningsansvarlig
  Tlf.: 
  E-mail: T.jess@rn.dk
 • Radiologisk Afdeling (Billeddiagnostisk Afdeling)
  Jens Brøndum Frøkjær, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 51 05
  E-mail: jebf@rn.dk

 • Reumatologisk Afdeling (Afdeling for Led-, Ryg- og Bindevævssygdomme)
  Lene Wohlfahrt Dreyer, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 85 50
  E-mail: l.dreyer@rn.dk 

 • Sexologisk Center
  Astrid Højgaard, Forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.: 97 66 79 93
  E-mail: a.hoejgaard@rn.dk

  Birgitte Schantz Laursen, Lektor, cand.cur. ph.d.
  Tlf.: 97 66 62 85
  E-mail: bisl@rn.dk

 • Socialmedicinsk Afdeling
  Kirsten Fonager, Lærestolsprofessor, overlæge 
  Tlf.: 97 66 41 45
  E-mail: k.fonager@rn.dk

 • Urologisk Afdeling (Nyre- og Urinvejskirurgisk Afdeling)
  Tommy Kjærgaard Nielsen, forskningsansvarlig overlæge
  Tlf.:
  E-mail: t.kjaergard@rn.dk

 • Øjenafdelingen 
  Henrik Vorum, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 26 39
  E-mail: henrik.vorum@rn.dk

 • Øre-, Næse-, og Halskirurgisk Afdeling
  Michael Gaihede, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 66 27 28
  E-mail: mlg@rn.dk

Psykiatri

 • Patientforløb og kvalitet
  Jan Mainz, professor og direktør
  Tlf.: 25 57 90 33
  E-mail: jan.mainz@rn.dk
 • Klinisk psykiatri
  Rasmus Licht, Lærestolsprofessor, overlæge, forskningschef
  Tlf.: 97 64 37 56
  E-mail: rasmus.licht@rn.dk
 • Voksenpsykiatri
  René Ernst Nielsen, Lærestolsprofessor, overlæge
  Tlf.: 97 64 35 95
  E-mail: ren@rn.dk
 • Børne- og ungsomspsykiatri
  Marlene Briciet Lauritsen, klinisk professor, overlæge
  Tlf.: 97 64 33 17
  E-mail: marlene.lauritsen@rn.dk

Regionshospital Nordjylland 

 • Center for Klinisk Forskning, Hjørring
  Peter Leutscher, klinisk professor, overlæge, forskningschef
  Tlf.: 97 64 29 15
  E-mail: p.leutscher@rn.dk

Abonner på siden

Indtast din mailadresse for at tilmelde dig opdateringer på siden.