Klinisk Farmakologisk Enhed

Klinisk Farmakologisk Enhed (KFE) ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet forsker i rationel farmakoterapi - herunder patientsikkerhed ved medicinsk behandling.

Visionen er at forbedre kvaliteten i medicinsk behandling og øge sikkerheden for patienterne i Region Nordjylland, samt påvirke nationale og internationale miljøer i samme retning. KFE samarbejder med flere forskellige afdelinger på Aalborg Universitetshospital samt med Regionshospital Nordjylland og primærsektoren omk. forskningsprojekter inden for 3 hovedområder:

  1. Rette dosis til rette patient;
  2. Rette medicin til rette patient og
  3. Forebyggelse af utilsigtede hændelser relateret til medicinsk behandling.

Klinisk Farmakologisk Enhed varetager undervisning i farmakologi samt vejledning på hhv. Medicin og MEDIS uddannelserne.

Klinisk Farmakologisk Enhed blev etableret som selvstændig afdeling på Aalborg Universitetshospital september 2018. Bemandingen består af læger, farmaceuter, en datamanager og en jurist. Fra januar 2019 blev forskningen styrket med ansættelse af en seniorforsker på fuld tid.