Forskningens Hus

Forskningens Hus 

I Forskningens Hus går den sundhedsvidenskabelige forskning, undervisningen af studerende og yngre læger samt samarbejdet med erhvervsvirksomheder op i en højere enhed. Her får alle parter de bedste rammer i et stærkt og dynamisk forskningsmiljø.

Forskning spiller en vigtig rolle på Aalborg Universitetshospital. Målet om at blive universitetshospital blev nået ved indgangen til 2003, og med åbningen af Forskningens Hus tilbydes forskerne endnu bedre rammer for en fortsat aktivitetsstigning.

I Forskningens Hus går den sundhedsvidenskabelige forskning, undervisningen af studerende og yngre læger samt samarbejdet med erhvervsvirksomheder op i en højere enhed. Her får alle parter de bedste rammer i et stærkt og dynamisk forskningsmiljø.

Forskning

Forskningens Hus samler forskningsmæssige kompetencer fra en bred vifte af afdelinger og faggrupper. Det betyder, at husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder samt at udveksle de seneste erfaringer og forskningsresultater med hinanden.

Forskningens Hus har alt, hvad et forskerhjerte begærer. Således er huset forsynet med laboratorier, velindrettede kontorer, et færdigheds- og simulationslaboratorium, et medicinsk bibliotek, et auditorium, undervisningslokaler og meget mere.

Uddannelse

Forskningens Hus er også et tilbud om bedre undervisning af studerende, yngre læger og forskere. Medicinstuderende og sundheds- og bioteknologistuderende fra Aalborg Universitet kan trække på gode faciliteter til simulations- og færdighedstræning, undervisningslokaler og gøre brug af husets mange øvrige faciliteter.

Huset er ramme om et aktivt studiemiljø, hvor de studerende mødes og deler viden og erfaringer. Endvidere har de studerende mulighed for at danne netværk med etablerede forskere.

Innovation

Som det første hospital i Danmark har Aalborg Universitetshospital etableret en innovationsenhed - Innovationsklinikken - som ligger nabo til Forskningens Hus. Her kan medarbejdere og patienter få hjælp til at omsætte ideer til opfindelser eller ændrede arbejdsgange, der kan føre til bedre patientbehandling og -pleje. Forslagene kan være forskningsbaserede eller inspireret af hverdagen på den kliniske afdeling.

Innovationsklinikken samarbejder med virksomheder fra specielt medicinal- og medikoindustrien og fungerer således som bindeled mellem den sundhedsfaglige verden og erhvervslivet. Læs mere om Innovationsklinikken: https://ideklinikken.rn.dk/