Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling prioriterer forskning og udvikling, og det er en naturlig del af afdelingens daglige drift. Vi laver forskning i udvikling af forbedret diagnostik samt behandling af infektionssygdomme.

 De vigtigste interesseområder er:

  • Infektionsepidemiologi, specielt bakteriæmi
  • Tarmbakteriologi og tarmmikrobiota
  • Antibiotikaresistens, specielt betalaktamaser
  • Metodeudvikling inden for diagnostik
  • Infektionshygiejne

Forskningsmiljøet søges til stadighed styrket gennem eksterne samarbejdsrelationer med kliniske afdelinger, Aalborg Universitet og Statens Serum Institut. Alle, der er interesserede i at involvere sig i et mikrobiologisk forskningsprojekt, er velkomne til at kontakte Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.