Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling betjener alle hospitaler og praktiserende læger i Region Nordjylland med undersøgelse for sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning vedrørende diagnostik, behandling og infektionshygiejne i hele Region Nordjylland.