For fagfolk

I Klinisk Mikrobiologisk Afsnit betjener vi hospitaler og den primære sundhedssektor i Region Nordjylland med at undersøge prøver for sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter.

Vi yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsesresultater, antibiotisk behandling, infektionsbehandling og hygiejne inden for hospitalssektoren og den primære sundhedssektor. Vi foretager desuden registrering og overvågning af visse infektionssygdomme.