Klinisk Mikrobiologisk Afsnit

Klinisk Mikrobiologisk Afsnit betjener alle hospitaler og praktiserende læger i Region Nordjylland med undersøgelse for sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter. Derudover yder vi lægefaglig rådgivning vedrørende diagnostik og behandling.

Til patienter

Til fagfolk

Nyheder fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Se alle nyheder