Medarbejdere

Hans Linde NielsenHans Linde Nielsen

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor

E-mail: halin@rn.dk

Forskningsområde/områder:
Tarmbakteriologi, Campylobacter, Inflammatorisk tarmsygdom, Fæcal Microbiota Transplantation, Antibiotikaresistens, Genotypning, Pathogenicitet

Vejleder:
Medvejleder for ph.d.-studerende Sabrina Just Kousgaard og Sandra Hertz


VBN-profil

Google Scholar

 

Kirstine K SøgaardKirstine Kobberøe Søgaard

Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor

E-mail: kirstine.soegaard@rn.dk

Forskningsområde/områder: 
Klinisk Epidemiologi, særligt bakteriæmi og sammenhæng mellem infektioner og cancer. Digitalisering og machine learning i mikrobiologisk diagnostik.

Vejleder: 
Medvejleder for en ph.d.-studerende og en forskningsårs-studerende. Igangværende samarbejdsprojekter med Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, London School of Hygiene and Tropical Medicine, og Division of Microbiology and Mycology, Basel University Hospital.

ResearchGate

 

Kristoffer KochKristoffer Koch

Afdelingslæge, ph.d.

E-mail: k.koch@rn.dk

Forskningsområde/områder:
Hospitalserhvervede infektioner med fokus på luftvejs- og urinvejsinfektioner. Behandling af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) hudinfektioner og bærertilstand. Bakteriæmi og sepsis.
Klinisk epidemiologi og prædiktionsmodeller baseret på ”machine learning”-metode.

Vejleder:
Medvejleder for civilingeniør og ph.d.-studerende Rune Sejer Jakobsen, samt hygiejnesygeplejerske og kandidat-studerende Anne Kathrine Schultz Christensen.

VBN-profil

 

Jette Brommann KornumJette Brommann Kornum

Overlæge, ph.d.

E-mail: j.kornum@rn.dk

Forskningsområde/områder:
Urin- og luftvejsinfektioner. Epidemiologi. 

Vejleder:
Vejleder for medicinstuderende Anne Kathrine Aagaard Thomsen og Ida Kollerup Larsen


VBN-profil


David Fuglsang DamgaardDavid Fuglsang-Damgaard 

Ledende overlæge

E-mail: dfd@rn.dk

Forskningsområde/områder:
Infektioner og infektionshygiejniske problemstillinger relateret til multiresistente bakterier. Derudover også en interesse for mikrobiel taksonomi.

VBN-profil


Nina AnkNina Ank

Leder af infektionshygiejnen, Specialeansvarlig overlæge, ph.d.

E-mail: n.ank@rn.dk

Forskningsområde/områder:
Infektionshygiejne, Antibiotic stewardship, MRSA bærertilstand