Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Forskning har altid været og er stadig en central del af arbejdet på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

Stillingen som professor på afdelingen er i øjeblikket ledig, men forskningen fortsætter under ledelse af forskningsansvarlig overlæge Jakob Bønløkke.
Vores forskning i arbejdsmedicin har til hovedformål at afdække årsager i arbejdsmiljø til sygdomme og lidelser og til at beskrive hvilke risici, der findes og tidligere fandtes i arbejdet.

De mest aktuelle forskningsområder er:

  • Risikofaktorer for astma og allergi i fiskeindustrien 
  • Forekomsten af asbestrelaterede sygdomme som lungehindekræft og asbestose
  • Udsættelsen for asbest ved renoverings-, sanerings- og indkapslingsopgaver i byggebranchen 
  • Forskellige faktorers betydning for at fastholde arbejdet i byggebranchen hos ansatte over 50 år
  • Betydning for helbredet hos soldater af udsættelse for røg fra skydevåben og granater 
  • Risikofaktorer og forebyggelsesmuligheder for eksem hos ansatte i vindmøllevingeproduktion

Afdelingens forskning omfatter også udsættelsen for skadelige stoffer i det generelle miljø. Vores vigtigste bidrag til den forskning de senere år har været undersøgelser af risikoen for kræftsygdomme som følge af asbest i omgivelserne blandt tidligere skoleelever på skolerne tættest på den tidligere Dansk Eternit fabrik A/S.

De vigtigste metoder, vi benytter i vores forskning er epidemiologiske undersøgelser af kohorter, f.eks. på arbejdspladser, eller befolkningsgrupper, f.eks. i registerstudier. Dertil inddrager vi undersøgelser af ansatte og spørgeskemaer.

Afdelingen er en del af det murstensløse forskningssamarbejde, Dansk Ramazzini Center, som består af forskere fra de arbejdsmedicinske enheder i Region Midt, Region Nordjylland og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Vi samarbejder med forskere på Aalborg Universitet og på udenlandske universiteter.

Hvis du vil vide mere om forskning på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, er du velkommen til at komme forbi os på Havrevangen 1, 5. sal eller kontakte os på mail jahb@rn.dk for nærmere information.