Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Få her et indblik i, hvordan Fysio- og Ergoterapiafdelingen strategisk arbejder med forskning, forskningsprojekter og forskningsresultater.

Formålet med forskningen i Fysio- og Ergoterapiafdelingen er, at patienterne får den bedst mulige behandling på et evidensbaseret grundlag i relation til fysio- og ergoterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning, behandling, specialiseret genoptræning og behandlingsforløb.

Forskningen inden for fysio- og ergoterapi skal desuden bidrage til at bedre det samlede patientforløb, og i særlig grad er fokus på at styrke den forskningsbaserede viden og implementering inden for fysisk aktivitet, træning og rehabilitering.

Forskningsenheden for Fysio- og Ergoterapiafdelingen har som mål i strategiperioden 2020-2023 at være nationalt og internationalt anerkendt for sin forskning i forhold til fysisk aktivitet, træning og rehabiliterings betydning og dermed bidrage til, at patienterne får den bedste behandling og folkesundheden bedres.