Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Afdelingen varetager hovedparten af den højtspecialiserede kirurgisk-gastroenterologiske behandling i Region Nordjylland og har landsdels funktioner med et optageområde på knap 600.000 indbyggere.
Afdelingen har ca. 19.000 ambulante kontakter og ca. 6800 operationer per år og dens primære opgave er kirurgisk gastroenterologisk diagnostik, behandling og pleje af høj kvalitet, hvilket forudsætter videnskabelig evidens. Afdelingen har aktivt satset på at øge den videnskabelige produktion. Afdelingen har til stadighed flere ph.d.-studerende.