Satsningsområder

Klinisk Kræftforskningscenters satsningsområder blev iværksat i forbindelse med årsmødet i 2019.

Cancerepidemiologi

Leder

Marianne Tang Severinsen, professor, Hæmatologisk Afdeling

Klinisk epidemiologisk forskning er i øjeblikket i en rivende udvikling fra små associationsstuder baseret på simple sundhedsregistre og statistiske metoder til prædiktiv modellering baseret på nye, store, komplekse og heterogene datakilder. Denne udvikling kræver dyb klinisk indsigt såvel som indsigt i avanceret kausal inferens, maskinlæring og adgang til massiv lagringskapacitet og regnekraft. Baseret på en lang tradition for epidemiologisk forskning på Aalborg Universitetshospital ønsker vi at samle kræfterne indenfor cancerepidemiologi for bedre at kunne udnytte hinandens kompetencer og ruste os til fremtidens krav.

Læs her om igangværende projekter

 

Cellulær cancer immunterapi (CAPRI)

Leder

Thure Haunstrup, overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling

Klinisk Immunologisk Afdeling forbereder opstart af eksperimentel autolog cancer immun terapi med såkaldte CAPRI-celler. Metoden går kort fortalt ud på at man høster leukocytter fra perifert blod via en leukoferese udført i blodbanken. Ud fra leukoferese-produktet isoleres mononukleære celler som stimuleres i 4 døgn i laboratoriet, hvorefter cellerne benævnes CAPRI-celler. CAPRI-cellerne nedfryses til senere brug og injiceres i patienten 1-4 gange pr. måned i 12 måneder. Metoden er opfundet og afprøvet på en privatklinik i München, primært på kvinder med mamma-cancer med metastaser Resultatet var lovende, men studiet var ikke randomiseret. Vores intension er at undersøge effekten af metoden i et randomiseret fase-2 studie, forudgået af et mindre fase-1 studie. 

Læs her om igangværende projekter 

 

Ernæring

Leder

Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsygdomme

I 2019 blev der taget initiativ til oprettelsen af et nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) i regi af DCCC. Formand er Randi Tobberup og aktuelt er der flere end 50 medlemmer med forskellig faglig baggrund fra hele Danmark.

Læs her om igangværende projekter

 

Mesoteliom og lungecancer

Leder

Weronika Szejniuk, afdelingslæge, klinisk lektor, Onkologisk Afdeling

Projekterne omhandler identifikation af nye biomarkører for mesoteliom og lungecancer.

Læs her om igangværende projekter

 

Pancreascancer

Leder

Henrik Krarup, professor, Afdeling for Molekylær Diagnostik og Stine Dam Henriksen, læge, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

I efteråret 2019 har KKFC taget initiativ til at koordinere forskere og klinikker fra Aalborg Universitet og universitetshospitaler med ekspertise inden for kræft i bugspytkirtlen. Mere end 20 forskere har vist interesse og drøftet forskningsmuligheder. Forskningsgruppen er tværfaglig og består af bl.a. fysikere, biologer, biokemikere og læger.

Læs her om igangværende projekter

 

Perifer neuropati

Leder

Carsten Dahl Mørch, lektor, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet

Perifer neuropati opstår som følgevirkning af en række forskellige kemoterapier. Perifer neuropati kan være begrænsende for kemoterapibehandlingen, fordi langvarig neuropati markant reducerer patienternes livskvalitet. Desværre er graden af neuropati meget svær at forudsige. Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet samarbejder derfor om at udvikle robuste metoder til at beskrive de neurale mekanismer og patienternes opfattelse af perifer neuropati.  

Læs her om igangværende projekter

 

Personlig medicin

Leder

Morten Ladekarl, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling

>Aalborg Universitetshospital har i 2020 iværksat et forsknings- og implementeringsprojekt med helexomsekventering (WES) af tumorvæv fra kræftpatienter uden yderligere standardbehandlingsmuligheder – protokollen, og siden januar 2022 har Aalborg Universitetshospital desuden deltaget i ProTarget-protokollen, som tilbyder off-label, målrettet behandling med specifikke, godkendte lægemidler.

Læs her om aktiviteter og igangværende projekter