Profil

Klinisk Kræftforskningscenter (KKFC) Aalborg Universitetshospital er et forskningssamarbejde mellem afdelinger involveret i diagnostik, behandling og pleje af kræftpatienter på Aalborg Universitetshospital og er forankret i Klinisk Institut og tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

For English, please see below. 

KKFC er en integreret del af de kræftbehandlende afdelinger, som er højt specialiserede kliniske afdelinger med funktioner i Region Nordjylland, og er organiseret med en styregruppe og i det daglige ledet af styregruppens formand og sekretær, understøttet af et forskningssekretariat.  

KKFC er et åbent samarbejde for alle interesserede i specialerne og på institutterne. 

Forskningen er mangeartet og udføres i et lokalt, nationalt og internationalt samarbejde, hvor satsningsområderne blandt andet er personlig medicin, tumorcellebiologi, senfølger til kræftbehandling, pancreascancer, lungecancer og mesoteliom, ernæring ved kræftsygdomme samt epidemiologisk forskning. Afdelingerne deltager desuden i en række nationale og internationale grupperinger og netværk inden for klinisk og basal kræftforskning.

KKFC er ansvarlig for etablering og konsolidering af et forskeruddannelsesprogram inden for klinisk kræftforskning med det formål at uddanne kræftforskere på et højt fagligt niveau inden for klinisk kræftforskning, cancerepidemiologi, bioinformatik og biostatistik samt laboratoriebaseret kræftforskning. Der udbydes hvert andet år et ph.d.-kursus via KKFC.

Kræftforskningscenteret skal bl.a.

 • Initiere og facilitere større regionale, nationale og internationale kræftforskningsprojekter
 • Stimulere og inspirere til forskningsprojekter på tværs af specialer
 • Styrke mulighederne for initiering og deltagelse i kliniske protokoller
 • Øge viden om kræftsygdommes patogenese
 • Udvikle metoder til vurdering af individuel kræftbehandling
 • Skabe dokumentation for klinisk effekt med henblik på implementering

Af særlige kompetencer og kernefunktioner inden for KKFC kan nævnes

 • Laboratorieforskning inkl. cellesortering, DNA-sekventering og forskning inden for personlig medicin
 • Molekylær diagnostik, klinisk genetik og patologi
 • Bioinformatik, biostatistik og cancerepidemiologi med særlige kompetencer inden for ”big-data”
 • Klinisk forskning – investigator-initieret og firmasponsoreret protokolleret behandling
 • Radiologiske og nuklearmedicinske forskningskompetencer
 • Onkologiske og radioterapeutiske forskningskompetencer
 • Eksperimentel kræftkirurgi
 • Biobanker og kliniske databaser
 • Kliniske forskningsenheder

Målet for KKFC er at bringe disse mangeartede kompetencer og kernefunktioner i spil i samarbejdet om fælles forskningsprojekter.

 

For Organisation Profile in English, please see: Clinical Cancer Research Center — Aalborg University's Research Portal (aau.dk)