Adgang til KKFC's server hos Danmarks Statistik

KKFC-DST-server

Epidemiologi-gruppen i Klinisk Kræftforskningscenter har autorisation til Danmarks Statistik (DST) ved Marianne Tang Severinsen, Hæmatologisk Afdeling og har egen server hos DST med adgang til DST’s registre og Sundhedsdatastyrelsens (SDS) registre.

Andre forskere i og uden for KKFC har også mulighed for at benytte sig af denne ordning og få oprettet en projektmappe under KKFC’s autorisation.

Ansøgningsprocedure

  1. Ansøgningsskema udfyldes og sendes til KKFC’s projektadministration kkfc-server@rn.dk.

  2. Ansøgningen behandles af projektadministrator, som bl.a. vurderer, om projektet kan køres på en allerede eksisterende projektmappe, eller om der skal oprettes en ny projektmappe.

  3. Der skal være oprettet en anmeldelse af dit projekt til regionen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 30. Læs mere om registrering på Forskningsvejledningen (internt link til Aalborg UHs Personalenet).

  4. Der oprettes en samarbejdsaftale.

  5. Forskeren udarbejder en projektindstilling til DST (med mindre projektet kan køre på eksisterende projektmappe). Projektindstillingen skal udarbejdes efter DST’s skabelon: GetArchiveFile.aspx (dst.dk). Projektindstillingen sendes til KKFC-serverens datamanager/sekretariat kkfc-server@rn.dk, som efter lokal godkendelse videresender til DST til godkendelse og oprettelse af projektmappe.

  6. Når projektmappen er oprettet, gives forskeren adgang til denne.

Egne data eller data fra RKKP eller andre registre kan overføres til projektmappen mod timebetaling ved DST.

Data fra nedenstående registre er allerede indkøbt og er indeholdt i KKFC projektdatabasen og kan overføres til projektmappe efter godkendelse. .

 

Kursus i programmeringssproget R for begyndere

Tid: 12.-14. august 2024 kl. 9.00-16.00

Sted: Auditorium B, Forskningens Hus

Tilmelding: Send en mail til rasmus.rask@rn.dk 

Kursusbeskrivelse: R-kursus for begyndere

 

 

Temadag om KKFC's server hos DST

Hvert år holdes en temadag om KKFC's DST-server. 

Næste temadag afholdes onsdag 21. august 2024 i Forskningens Hus, Auditorium A

Tilmelding: Mail til lit@rn.dk eller kkfc-server@rn.dk

Program: Offentliggøres før sommerferien. 

Se programmet fra seneste DST-dag her: Temadag om DST-server 26. september 2023

 

Facebook-gruppen Epidemiologisk Forskning

Facebook-gruppen er et fællesskab for alle med interesse for epidemiologisk forskning og en platform for sparring og vidensdeling, hvor det muligt at dele erfaringer og ideer.

Find Facebook-gruppen her: Epidemiologisk Forskning | Facebook