Danish Nutrition Science Centre

Danish Nutrition Science Center (DANSC) er et nyetableret center, hvis vision er at opbygge et internationalt videnscenter inden for ernæring, kost og sundhed, hvor fokus er på både syge og raske. Centret er etableret i regi af Aalborg Universitetshospital, og er økonomisk støttet af Region Nordjylland.

DANSCAalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, Aalborg kommune og Region Nordjylland har en lang tradition for at skabe evidens-baseret viden om sammenhænge mellem ernæring, mad og sygdom indenfor såvel offentlige institutioner, som i tværsektorielle forløb under inddragelse af kommuner, regioner, industri og sundhedsmyndigheder i samarbejde med nationale og internationale partnere.

 

Centrets overordnede formål er:

  • At forebygge og behandle sygdomsrelateret underernæring (malnutrition)

  • At skabe livslang sundhedsfremme for alle gennem bedre sammensætning af mad og kost

  • At udføre grundforskning i mad, ernæring og menneskets ernærings- og patofysiologi

  • At skabe udvikling og innovation i bæredygtige måltidskoncepter

  • At gennemføre anvendt forskning i madens bioaktive potentiale i relation til sygdomsforebyggelse

Redskaber udviklet i forbindelse med projekter