Styregruppe

Styregruppens medlemmer vælges på Klinisk Kræftforskningscenters årsmøde hvert år i oktober

Styregruppens medlemmer

 • Formand, Overlæge Laurids Ø. Poulsen, Onkologisk Afdeling
 • Sekretær, Professor Tarec Christoffer El-Galaly, Hæmatologisk Afdeling
 • Cheflæge Anja Høegh Brügmann, Patologisk Afdeling
 • Afdelingslæge Christian Sander Danstrup, Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling
 • Professor Helle Damgaard Zacho, Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Postdoc Helle Enggaard, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
 • Professor Henrik Krarup, Afdeling for Molekylær Diagnostik
 • Professor Ida Elisabeth Gad Holm, Patologisk Afdeling
 • Professor Inge Søkilde Pedersen, Afdeling for Molekylær Diagnostik
 • Professor Karen Dybkær, Hæmatologisk Afdeling
 • Professor Lone Sunde, Klinisk Genetisk Afdeling
 • Professor Marianne Tang Severinsen, Hæmatologisk Afdeling
 • Professor Martin Bøgsted, CLINDA - Center for Clinical Data Science 
 • Professor Morten Ladekarl, Onkologisk Afdeling
 • Professor Ole Thorlacius-Ussing, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
 • Overlæge Paw Jensen, Hæmatologisk Afdeling
 • Afdelingslæge Stine Dam Henriksen, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
 • Overlæge Thure Haunstrup, Klinisk Immunologisk Afdeling
 • Professor Ursula Falkmer, Onkologisk Afdeling
 • Afdelingslæge Weronika Szejniuk, Onkologisk Afdeling
 • Afdelingslæge Zsuzsanna Takacs-Szabó, Radiologisk Afdeling

 

Styregruppemøder

 

2023-2024

 1. Tirsdag 21. november 2023, Forskningens Hus
 2. Mandag 8. april 2024, Forskningens Hus
 3. Mandag 19. august 2024, Forskningens Hus