BMJ Case Reports

Forskere ved Aalborg Universitetshospital kan få udgivet kasuistikker i BMJ Case Reports uden beregning, hvis publikationen bliver optaget til udgivelse.

Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at publicere gratis, skal du kontakte Medicinsk Bibliotek. Du vil så få udleveret en kode, som du skal bruge i publiceringsprocessen.

Læs mere om udgivelsesprocessen via dette link: Author guide - BMJ case reports

Vær særligt opmærksom på:

  • At dokumentet til indsendelse skal navngives: Indsenders efternavn_Måned_år
  • Case reporten må max have fire forfattere
  • Den forfatter der er ”lead clinician” skal sørge for at indhente patientsamtykke
  • Patienter skal anonymiseres så meget som muligt, læs mere her: Patient consent and confidentiality - BMJ
  • Ved indsendelse skal case reportens tekst indsættes i tidsskriftets template
  • Al teksten fra templaten (ikke overskrifter) skal fjernes inden indsendelse
  • Punkter der ikke er relevante for din case report udfyldes med N/A
  • Der skal inkluderes “Learning points” (3-5 stk.)