Open Access-aftale med Springer Nature Group

Forskere ved Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland kan med en ny aftale publicere gratis i en lang række af Springers hybrid-tidsskrifter.

Aftalen med Springer er forhandlet på plads af det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium og betyder, at forskere kan publicere i forlagets hybridtidsskrifter uden at skulle betale for det. Aftalen gælder for perioden 2023-2026

Aftalen giver desuden fuld læseadgang til Springer Compact tidsskrifter og gratis adgang for alle (Open Access) til de artikler, der bliver udgivet af forskere fra de institutioner, der er omfattet af aftalen.

Læs mere om aftalen

Betingelser for aftalen

Når forskningsartiklen er blevet accepteret til udgivelse, er det vigtigt at corresponding author vælger Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland eller Aalborg Universitet som sit institutionelle tilhørsforhold og bruger sin dertilhørende mail-adresse for at kunne publicere under Springers Open Access-betingelser.

Vilkår for at der kan publiceres uden publiceringsgebyr (APC):

  • Artiklen skal være accepteret mellem 1. marts 2023 og 31. december 2026.
  • Artiklen skal være accepteret til udgivelse i et af de Springer Compact hybridtidsskrifter, som er med i aftalen.
  • Den korresponderende forfatter skal bruge sin @rn.dk eller @aau.dk mail (og dermed IKKE sin private mail). På den måde kan tilknytning til en inkluderet institution verificeres. Overvej i den forbindelse hvem, der skal være den korresponderende forfatter, da det er vigtigt at vedkommende har adgang til sin arbejdsmail i hele publiceringsprocessen. Korresponderende forfatter behøver ikke nødvendigvis at være førsteforfatter.
  • Artiklen skal være af typen ”Original Paper”, hvilket vil sige en standard artikel, som præsenterer nye resultater; disse artikler kaldes også Original Research, Original Article, Original Paper eller Research Paper.
  • Open Access skal vælges for at artiklen kan publiceres uden gebyr
  • Der skal vælges en CC-BY licens (CC BY 4.0 eller CC BY-NC 4.0)
  • Der er et nationalt loft på årligt antal publicerede Open Access artikler, der er fastlagt på det nuværende publiceringsniveau (767 i 2023; 775 i 2024; 783 i 2025; 791 i 2026). Artiklerne optages efter først til mølle-princippet.

Se listen over tidsskrifter, der er med i aftalen.

Læs mere om Springers udgivelsesproces efter accept.

Gyldne Open Access tidsskrifter er ikke med i aftalen

Tidsskrifter, som udelukkende publicerer Open Access-artikler (de såkaldte Gylden eller Gold Open Access tidsskrifter), er IKKE en del af aftalen. Ved publicering i disse tidsskrifter vil der som sædvanligt skulle betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere en artikel som Open Access.