Predatory Journals

Predatory journals er betegnelsen for tidsskrifter, der er kendetegnet ved at have en tvivlsom udgivelsespraksis og profit som hovedformål. 

Predatory Journals fremstår i mange tilfælde som legitime videnskabelige tidsskrifter, men deres publiceringsbetingelser er uigennemskuelige. Tidsskrifterne benytter aggressive markedsføringsmetoder og kontakter ofte forskere direkte. Deres forretningsmodel består i at få forskere til at udgive mod gebyr, men uden at levere et fagligt velfunderet peer-review eller andre redaktionelle services, der forventes af et akademisk forlag.Det kan være svært at gennemskue, hvorvidt et tidsskrift er predatory, men der findes en række tjeklister og databaser, som du kan bruge til at validere et tidsskrift. Se i listen herunder og kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til enkelte tidsskrifter eller andre spørgsmål angående publicering:

 

Think.Check.Submit

Think.Check.Submit er en tjekliste med overvejelser du bør gøre dig, inden du indsender din artikel til et forlag/tidsskrift.


Cabell's Journalytics and Predatory Reports

Cabell’s vurderer tidsskrifters kvalitet på en række parametre.

Journalytics: Listen indeholder over 13.000 tidsskrifter, som er godkendt i Cabell’s kvalitetstjek. Listen giver indblik i tidsskriftets emnemæssige indhold, udgivelsesprocedure, og proces for peer-review.

Predatory Reports: Listen indeholder over 17.000 tidsskrifter af tvivlsom kvalitet. Listen viser tidsskrifternes mangler, f.eks. hvad angår peer-review, kontaktoplysninger eller udgivelsespraksis.

Du kan få adgang til Cabell’s lister via bibliotekssystemet Primo via Databaser-og-ressourcer

 

The Directory of Open Access Journals (DOAJ)  

DOAJ er en database over Open Access tidsskrifter, som alle har gennemgået et kvalitetstjek med henblik på at sikre at tidsskrifterne lever op til god forskningsskik. Folkene bag DOAJ har i øvrigt udviklet Think.Check.Submit.-tjeklisten.

Søgbarhed

Det er vigtigt, at din artikel kan findes af andre. Tjek derfor om tidsskriftet er søgbart i de databaser, du selv søger litteratur i, f.eks. Embase, PubMed eller Scopus via Databaser-og-ressourcer