Om Medicinsk Bibliotek

Medicinsk Bibliotek er en støttefunktion for forskning, klinik, uddannelse og innovation for ansatte ved hospitalerne i Region Nordjylland.

Biblioteket spiller en central rolle i forhold til at understøtte forskningen og sikre, at patientbehandling og -pleje sker på et forskningsbaseret grundlag. Det sker ved at biblioteket stiller de nødvendige informationsressourcer til rådighed, og personalet rådgiver og vejleder hospitalets forskere og klinikere i informationsvidenskabelige spørgsmål.