Boglån og artikelbestilling

Biblioteket formidler lån af bøger og tidsskrifter og skaffer tidsskriftartikler - også fra andre forskningsbiblioteker i Danmark, Tyskland og det øvrige udland.
Hvis du ønsker at låne bøger eller tidsskrifter eller få fremskaffet artikler, kan du sende dine bestillinger pr. e-mail eller via hospitalets interne post.

Vi skal gerne bruge alle de relevante referenceoplysninger du har - f.eks. bogens eller tidsskriftets titel, sidetal og årstal, volume- og hæftenummer samt forfatternavn.

Du kan også sende os en kopi af din litteraturliste med afkrydsning af de ønskede artikler/bøger, hvis det f.eks. er litteratur i forbindelse med videreuddannelse. 

Husk at påføre eget navn og afdeling!

Materialerne ekspederes via hospitalets interne postsystem eller i tilfælde af elektronisk materiale gennem den e-mailadresse, du har registreret i forbindelse med din låneroprettelse.

Hvis du returnerer lånte bøger via intern post, er det dit ansvar at bogen når frem til Medicinsk Bibliotek.

Låneroprettelse

Du kan blive oprettet som låner på Medicinsk Bibliotek ved at sende en mail eller ringe på telefon 97 66 62 96. Du skal oplyse navn, alias (dit firecifrede regions-ID, fx gsxl), stilling, e-mail samt fyldestgørende arbejds-postadresse.