Forskerservice

Har du brug for hjælp i forbindelse med dit forskningsprojekt, ph.d.-projekt og lignende, tilbyder vi vores ekspertise

Vi hjælper dig med at få klarlagt de vigtigste aspekter i forhold til din problemstilling og opstille søgetermer i facetter eller i PICO-skema.

Herefter tilbyder vi hjælp til at udføre søgninger i de relevante databaser.

Når søgningen er udført, tilbyder vi at assistere med dokumentation af søgehistorien, dublethåndtering og opstilling i flowdiagram. Vi hjælper selvfølgelig også med at finde og skaffe artikler, bøger mm.

Du kan booke tid til introduktion af referencehåndteringsprogrammerne EndNote og Mendeley, ligesom vi gerne hjælper løbende. Læs mere om referencehåndtering.

Når du får publiceret din forskning, hjælper vi med at registrere den i VBN. Læs mere om forskningsregistrering.