Forskningsformidling og -registrering

Forskningspublikationer fra Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og Klinisk Institut registreres af Medicinsk Bibliotek og formidles gennem Aalborg Universitets database VBN.

Hvad er VBN?

VBN er Aalborg Universitets database over forskningspublikationer og -aktiviteter. VBN bygger på systemet Pure.

Forskningspublikationer fra ansatte på Aalborg Universitetshospital og ansatte ved Klinisk Institut er fra 2013 registreret i VBN.

Hovedformålet med VBN er at formidle forskningsaktiviteten ved Aalborg Universitet til omverdenen. Forskningsdatabasen er offentlig tilgængelig. Udover at synliggøre forskningen bliver systemet brugt til generering af ledelsesinformation, dette både til internt brug på alle niveauer i organisationen samt nationalt til sammenligning af forskningsaktiviteten ved de danske universiteter.

Til og med 2012 er forskningsaktiviteter fra Aalborg Sygehus registreret i PURE ved Aarhus Universitet.

Hvordan får jeg registreret min forskning?

For at få registreret din forskning, skal du have en profil i VBN. Oprettelse af profiler koordineres via Medicinsk Bibliotek. Ansatte på Klinisk Institut har automatisk fået oprettet en profil i forbindelse med deres ansættelse.

Medicinsk Bibliotek står for registreringen af den enkelte forskers publikationer.

Hvad registreres?

Publikationer, dvs. forskningspublikationer som er peer-reviewed registreres.

Der findes disse typer publikationer i VBN:

 • Artikler i tidsskrifter
 • Konferenceartikler i tidsskrifter / proceedings
 • Reviews
 • Letters
 • Ledere
 • Kommentarer
 • Bøger
 • Bidrag til bøger/antologier/rapporter
 • Patenter
 • Doktordisputatser og afhandlinger
 • Rapporter
 • Konferenceabstracts og posters.

Desuden bliver presseklip automatisk registreret i VBN. Som ansat på Klinisk Institut og/eller Aalborg Universitetshospital har du pligt til at sørge for, at dine forskningspublikationer bliver registreret i VBN. Send referencen – gerne med et link eller en kopi af publikationen til regis@rn.dk, så står vi for at få den registreret.

Aktiviteter – nogle forskere ønsker at få registreret forskningsrettede aktiviteter i VBN – det kan for eksempel være:

 • Deltagelse i konferencer etc.
 • Medlemskaber
 • Løbende redaktionsarbejder
 • Projekter.

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for eventuel registrering af disse forskningsaktiviteter.

Kontakt Medicinsk Bibliotek for at høre mere mulighederne for dette.

Hvordan kan jeg redigere min VBN-profil?

En forskerprofil kan optimeres med tilføjelse af profiltekst, billeder, links mm. Det er en rigtig god idé at holde din profil opdateret med en profiltekst, der beskriver dit forskningsområde. 

Se vejledningen under "Links og filer". 

Kontaktoplysninger og support

Henvendelse pr. mail til regis@rn.dk.