Litteraturvurdering

Tjeklister til litteraturvurdering

Vurdering af kvantitative studier

Center for Kliniske Retningslinjer har samlet en række tjeklister til brug ved gennemgang og vurdering af kvantitative studier.

http://www.cfkr.dk/manualer-og-skabeloner/checklister.aspx

 

Vurdering af kvantitative og kvalitative studier

CASP (Critical Appraisal Skills Programme) kan anvendes til vurdering af forskellige kvantitative studietyper samt kvalitative studier.

http://www.casp-uk.net/casp-tools-checklists

 

Udarbejdelse af systematiske reviews og metaanalyser


PRISMA
er et metodisk værktøj bestående af en tjekliste og et flowdiagram, som du kan bruge, når du udarbejder systematiske reviews eller metaanalyser. Brug af PRISMA er medvirkende til at gøre metoden, der ligger bag det systematiske review, klar og gennemskuelig.

http://www.prisma-statement.org/


AMSTAR
 (A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews) er en tjekliste til bedømmelse af kvaliteten af systematiske reviews.

https://amstar.ca/

 

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) er et internationalt anvendt system til systematisk kvalitetsvurdering af evidens.

https://www.gradeworkinggroup.org/

 

JBI har udviklet en lang række tjeklister til kritisk vurdering af forskellige studietyper.

https://jbi.global/critical-appraisal-tools