Publiceringsetik

Her finder du links til hjemmesider, der omhandler de etiske overvejelser, du som forsker bør være opmærksom på, når du skal publicere din forskning.

Forskerportalen

Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om en række juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning. Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne.

Link til Forskerportalens side Forfatterskab

 

The Danish Code of Conduct for Research Integrity

Kodeksen Danish Code of Conduct for Research Integrity er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter. Kodeksen skal hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis.

The Danish Code of Conduct for Research Integrity

 

International Committee of Medical Journal editors

ICMJE er en lille arbejdsgruppe bestående af redaktører af generelle medicinske tidsskrifter, som samarbejder om at forbedre kvaliteten af den lægevidenskabelige forskning og afrapporteringen af den.

Deltagerne mødes årligt og arbejder med komiteens anbefalinger Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals.

ICMJE udviklede anbefalingerne for at opsummere bedste praksis og etiske standarder i udførsel og rapportering af forskning, som publiceres i medicinske tidsskrifter, samt for at hjælpe forfattere og redaktører til at udføre og distribuere præcise, klare, reproducerbare og upartiske artikler.

ICMJE