Værktøjskasse

Vi har her samlet en række links til værktøjer, som er nyttige i udarbejdelsen af systematiske reviews, metaanalyser og guidelines.

Hvilken type review?

Er du i tvivl, om du vil lave et systematisk review med eller uden metaanalyse, scoping review eller måske et narrativt review? Så kan du få hjælp til at finde svaret ved at besvare en række spørgsmål på denne hjemmeside:

Right Review

 

PRISMA

Metodisk værktøj bestående af en tjekliste og et flowdiagram, som du kan bruge, når du udarbejder systematiske reviews eller metaanalyser. Brug af PRISMA er medvirkende til at gøre metoden, der ligger bag det systematiske review, klar og gennemskuelig.

PRISMA

JBI Manual for Evidence Synthesis

JBI Manual for Evidence Synthesis er en omfattende guide til at vejlede forskere/forfattere i at udarbejde JBI systematiske reviews. Processen omkring planlægning, udførsel og skrivning af systematiske reviews ud fra JBI's metodologi er detaljeret beskrevet.

JBI Manual for Evidence Synthesis

Rayyan

Rayyan er et program, som kan være en stor hjælp, når du skal udarbejde dit review. I Rayyan kan du håndtere og organisere dine referencer gennem import, sortering og upload af fuldtekst samt vurderingsprocessen. Du kan invitere reviewere til at deltage i vurderingsprocessen, og med programmet er det nemt at holde styr på inkluderede og ekskluderede referencer.

Medicinsk Bibliotek kan præsentere dele af Rayyan, men supporterer ikke programmet.

Programmet findes i en gratisversion, ligesom det er muligt at betale abonnement og få ekstra funktioner.

Rayyan

 

Covidence

Covidence er et betalingsprogram, du kan bruge, når du skal udarbejde dit review. I Covidence kan du styre dine referencer gennem import, grovsortering og upload af fuldtekst samt vurderingsprocessen, og det er muligt at eksportere resultaterne til RevMan og MAGIC.

Du kan invitere kollegerne, som skal deltage i udvælgelsesprocessen, og gennem hele processen kan du med Covidence holde styr på hvor mange referencer, der bliver inkluderet og ekskluderet og hvorfor. Til sidst kan du udskrive et flowchart med statistik.

Covidence er optimeret til Google Chrome.

Medicinsk Bibliotek kan præsentere dele af Covidence, men supporterer ikke programmet.

Covidence

 

Referencehåndtering - EndNote og Mendeley

Når du er i gang med et forskningsprojekt og skal holde styr på alle dine referencer, er referencehåndteringsprogrammer et nyttigt værktøj.

Læs mere om referencehåndtering

 

Citationchaser

Citationchaser er et værktøj til effektivt at foretage kædesøgning på sine relevante (inkluderede) referencer både fremad (citationer) og bagud (referencelister). Du kan indsætte flere referencer på én gang (DOI, PMID, CSV-fil eller RIS-fil) og finde alle referencer og citationer til disse uden dubletter iblandt.

Citationchaser

 

RevMan

Du kan bruge RevMan (Review Manager) i udarbejdelsen af protokoller og reviews. Programmet kan tegne tabeller over karakteristika og sammenligninger. Desuden kan det udføre metaanalyser og præsentere resultaterne grafisk.

RevMan er hosted af Cochrane.

Medicinsk Bibliotek supporterer ikke RevMan.

RevMan

 

MAGIC

En platform, der guider dig gennem processen med at skrive og publicere en guideline på baggrund af GRADE.

Medicinsk Bibliotek supporterer ikke MAGIC.

MAGIC