Open Access

Open Access er et begreb, der benyttes om gratis online adgang til videnskabelige tidsskrifter. Ideen bag Open Access er, at udgiften ved publicering dækkes af forfatterne eller deres institutioner, og ikke gennem abonnement eller licens betalt af læseren eller et bibliotek.
I Danmark har vi en ambitiøs, national målsætning om, at alle danske forskningsartikler hurtigst muligt skal være Open Access, således at der er uhindret adgang til dansk forskning. Læs mere om Danmarks Nationale Strategi for Open Access.

Der findes forskellige veje til Open Access. En kendt model er, at forfatteren betaler en “Article Processing Charge” (APC), som så gør den publicerede artikel tilgængelig for alle (Golden Open Access). En anden model er, at man (hvis tidsskriftet tillader det), gør sit accepterede manuskript offentligt tilgængeligt (Green Open Access). Læs mere om de forskellige OA-typer .

Det er forskelligt hvad man “må” med en OA-publikation. CC-licenser bruges til klart at definere, hvad man har tilladelse til. Læs mere om CC-licenser her.

Predatory Journals er tidsskrifter, der udnytter forskernes ønske om at publicere Open Access ved at publicere mod betaling, men uden at yde den faglige service, som man forventer af et akademisk tidsskrift. Læs mere på denne side om hvad du skal være opmærksom på for at undgå predatory journals.

Open Access-aftaler

Der er indgået aftaler med forskellige forlag om mulighed for gratis Open Access-publicering af artikler.

Læs nærmere om de enkelte aftaler her: