Bogindkøb

Medicinsk Bibliotek indkøber bøger til egen samling samt til afdelingers lægefaglige samlinger på Aalborg Universitetshospital

Hvilke indkøb betaler Medicinsk Bibliotek?

Medicinsk Biblioteks budget dækker indkøb af lægefaglige håndbøger og fagtidsskrifter til afdelinger på Aalborg Universitetshospital. De resterende sygehuse i Region Nordjylland betaler selv.

Specifikt indkøbes der for Medicinsk Biblioteks budget:

  • Enkelteksemplarer af håndbøger og opslagsværker til afdelingens lægefaglige håndbogssamling.
  • Fagtidsskrifter i trykt og elektronisk form. (Der tages stilling til tidsskriftholdet i september måned med henblik på fornyelser/revision for følgende år)
I princippet skal bøger og tidsskrifter indkøbt over bibliotekets budget, kunne udlånes (kortvarigt) til personale fra andre afdelinger på sygehuset.

Medicinsk Bibliotek vurderer i hvert enkelt tilfælde, om materialerne kan indkøbes over bibliotekets budget.

Alle bøger indkøbt til afdelinger på Aalborg Universitetshospital via Medicinsk Biblioteks budget registreres i databasen Primo.

Afdelinger skal selv indkøbe og betale:

  • Materialer, som benyttes i den "tekniske" drift af afdelingen - f.eks. ordbøger, Klinisk ordbog etc.
  • Ledelses-, lærings- og organisationslitteratur
  • Bøger til enkeltpersoner i forbindelse med kurser og lignende.
  • Ekstraeksemplarer af håndbøger og opslagsværker (udover dem, der er købt til afdelingens lægefaglige håndbogssamling)
  • Sygeplejefaglig litteratur, der ønskes placeret i afdelingen