OA Typer

Open Access kan opnås på forskellige måder. Disse har man navngivet, Golden, Green og Diamond. 

Green Open Access

Grøn Open Access betyder, at selvom en publikation udgives i et tidsskrift bag en betalingsmur, så er det ofte tilladt at uploade og vise den udgave af artiklen, der kaldes det ”accepterede manuskript” i en institutionel database som vbn.aau.dk. Der vil ofte være en embargo-periode, som vil fremgå af det enkelte tidsskrift.

Det accepterede manuskript er den udgave af artiklen, som har undergået peer review, men som endnu ikke har fået tilføjet sidetal, volume, nummer og tidsskriftets layout.

Grøn Open Access gør det muligt at mere forskning bliver tilgængelig for flere. Det er også en del af Danmarks Nationale Strategi for Open Access, der har som målsætning ”At der fra 2025 og frem er uhindret, digital adgang for alle til alle fagfællebedømte forskningsartikler fra dansk forskningsinstitutioner - med maksimalt 12 måneders forsinkelse.”

 

Golden Open Access

Gylden Open Access er en OA-model, hvor forfattere betaler et (ofte højt) publiceringsgebyr, kaldet Article Processing Charge (APC), for at artiklen bliver udgivet som OA. Denne metode gør den publicerede udgave af artiklen tilgængelig for alle. OA-Forlagsaftalerne gør det muligt at publicere uden denne egenbetaling.

 

Diamond Open Access

Hvis et tidsskrift tilbyder muligheden for at publicere uden omkostninger for hverken læser eller forfatter kalder man det ”Diamond Open Access”. Ugeskrift for Læger er et eksempel på et tidsskrift, hvor man både kan læse og publicere gratis.