Vil du være læge på Nyremedicinsk Afdeling?

Klinisk funktion

Nyremedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital er regionens eneste specialafdeling for medicinske nyresygdomme. Afdelingen udreder og behandler alle former for medicinsk nyresygdom og har også specialfunktion i vanskelig regulerbar hypertension. Afdelingen arbejder sammen med Aarhus Universitetshospital omkring nyretransplantationer. Nyremedicinsk Afdeling er ansvarlig for dialysebehandling af omkring 270 patienter. Der er stor ambulant aktivitet. Afdelingen deltager også i behandlingen af patienter med andre intern medicinske sygdomme.

Vi har fokus på din uddannelse

Afdelingen har stort fokus på uddannelse hvor uddannelsessøgende læger følger planlagte programmer.

Afdelingen råder over 2 introduktionsstillinger i intern medicin og der 2-4 hoveduddannelseslæger i intern medicin:nefrologi.

Afdelingen har uddannelsesprogrammer for KBU-læger, Intro-læger og HU-læger.

De nefrologiske patienter er kendetegnede ved samtidige forstyrrelser i mange organer, og man opnår derfor en bred viden om mange medicinske sygdomme.

Vær med til at udvikle morgendagens behandling

Afdelingen er forskningsaktiv inden for klinisk nefrologi og der er gode muligheder for gennemførelse af videnskabelige studier.

Vi tager godt imod nye medarbejdere

Hos os gennemgår alle nystartede læger et planlagt introduktionsprogram og har følgevagter, og alle læger får tilknyttet en mere erfaren læge som vejleder.