Nordjyllands Gensekventerings Center (NGSC)

NGSC toplogo

Aalborg Universitetshospital har samlet de funktioner, hvor der udføres avanceret gensekventering i et virtuelt center – i daglig tale kaldet NGS (”Next Generation Sequencing”) med henblik på at skabe et stærkt fagligt miljø på Aalborg UH. 

NGS er en af det seneste årtis mest banebrydende teknologiske landvindinger indenfor molekylær diagnostik, og den teknologiske udvikling indenfor gensekventering går stærkt i disse år. 

Etablering af et samlet NGS-center på Aalborg UH vil sikre et stærkt fagligt miljø og optimere udviklingsmuligheder på tværs af de involverede specialer. Gensekventeringsområdet er et prestigefuldt udviklingsområde for alle laboratoriespecialerne på Aalborg UH - dvs. Klinisk Biokemi, Klinisk Genetik, Klinisk Immunologi, Klinisk Mikrobiologi, Molekylær Diagnostik og Patologi. 

NGSC – Nordjyllands Gensekventerings Center - arbejder ud fra læringsteorien om praksisfællesskab, så alle med interesse i NGS og i fremtidig helgenomsekventering inddrages aktivt for dels at yde til fællesskabets samlede kompetence og for hver især at blive løftet til et højt fagligt niveau. I det nedenstående beskrives organiseringen af NGSC.