Det nære sundhedsvæsen

Stadig flere patienter har komplekse sygdomsforløb, som går på tværs af specialer og sektorer. At skabe gode, sammenhængende patientforløb fordrer derfor, at vi arbejder tæt sammen med kommune, praktiserende læger, speciallæger og på tværs af hospitaler.