Kvalitet

Aalborg Universitetshospital sikrer høj kvalitet i forhold til alle hospitalets ydelser.

Kvalitetsarbejdet udføres i hele organisationen og omfatter blandt andet: kræftpakker, utilsigtede hændelser, kliniske kvalitetsdatabaser, patient- og pårørendeinddragelse, det nationale kvalitetsprogram og risikobaseret tilsyn.

Kvalitetsarbejdet på hospitalet tager afsæt i:

  • Kvalitetsarbejdet er ledelsesforankret
  • Kvalitet og økonomi samtænkes
  • Flest muligt skal involveres
  • Kvalitet skabes tæt på patienten
  • Patienternes oplevelser bruges aktivt
  • Data frem i lyset
  • Effektivt idé- og dataflow
  • Løbende forbedringer

Ansatte ved Aalborg Universitetshospital kan se mere om kvalitet og patientsikkerhed på PersonaleNet.