Steno Diabetes Center Nordjylland

Nyheder   |   SDCN på LinkedIn   |    Om os    |    English

 

Steno Diabetes Center Nordjylland
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg
Aalborg Universitetshospital

 

 

Diabetes og elitesport

Temamøde på Aalborg Universitetshospital - 19. august 2019

Tilmeld dig

 

 

     

Vores fem kerneaktiviteter


Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) er sat i verden for at løfte diabetesindsatserne og behandlingen i Region Nordjylland. Dette gør vi ved at igangsætte nye behandlingstilbud til patienter i regionen, forske i diabetes, tænke i digital udvikling, samt styrke uddannelsestilbud, kompetenceudvikling og tværsektorielt samarbejde på tværs af diabetesområdet.

Diabetesbehandling

 

Behandlingsaktiviteter i SDCN er målrettet borgere i Region Nordjylland og omfatter både diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer.

Læs mere

Klinisk forskning

 

I SDCN udøver man patientcentreret diabetesforskning på internationalt niveau til gavn for sundhedsfaglige og alle borgere med diabetes.

 

Læs mere

Digital Sundhed & Diabetes

 

Digital Sundhed og Diabetes er SDCN’s særkende og er en samlet betegnelse for digitale og sundhedsteknologiske løsninger på diabetesområdet.

   

Læs mere

Kompetenceudvikling

 

Vores aktiviteter er rettet mod sundhedsprofesionelle på hospitaler, i almen praksis og i kommunerne og ikke mindst patienter og pårørende. 

Læs mere

 

Tværsektorielt samarbejde 

 

SDCN vil spille en vigtig rolle i at understøtte diabetesindsatsen på tværs af hospital, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører.

Læs mere

 

 

Skyd genvej som patient og pårørende

 

 

Find supplerende behandlingstilbud 

Supplerende tilbud er et tillæg til og en forbedring af standard behandling på diabetesområdet

 

Deltag i kliniske forskningsprojekter 

Som patient i SDCN kan du deltage i udvalgte kliniske forskningsprojekter, hvis du passer til målgruppen

 

Videncenter for Diabetes

Find viden om diabetes i forhold til behandling, følgesygdomme, graviditet og hverdagsliv.

 

Book et videobesøg

Patienter kan som noget nyt erstatte et besøg i ambulatoriet med en videokonsultation.

Om SDCN


Steno Diabetes Center Nordjylland er etableret i 2018 på baggrund af et fælles initiativ fra Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden og er en del af et nationalt netværk af Steno Diabetes Centre. SDCN er organisatorisk forankret på Aalborg Universitetshospital, men samarbejder tæt om diabetesindsatser med hospitalsafdelinger i Farsø, Thisted, Hjørring og Frederikshavn.


Vores team

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder der et bredt udsnit af faggrupper. Vores snitflader går på tværs af hinanden og sammen arbejder vi for at styrke diabetesindsatsen i Region Nordjylland.

Find medarbejdere


 

 

Seneste nyt fra SDCN

 

2. juli 2019 

SDCN's første brugerrådsmøde

Tiden fløj afsted i Medicinerhuset, da SDCN afholdte deres første brugerrådsmøde. Der var godt humør og snakken gik hen over bordet på tværs af patienter, pårørende, SDCN’er og sundhedsprofessionelle. Det var tydeligt, at alle var forventningsfulde: ”Der er potentiale til noget godt her".

Læs artikel

 

24. juni 2019 

Hjemmesygeplejerske i praktik hos SDCN

Mød Gitte Kjær Lyn-Knudsen, der er ansat som kommunal hjemmesygeplejerske. Som et led i sin specialuddannelse i borgernær sygepleje, var hun i sidste uge i praktik hos SDCN på Aalborg Universitetshospital, hvor blev klogere på, hvordan diabetesborgere behandles i hospitalregi. 

Læs artikel

 

21. juni 2019 

Diabetes og sundhed på Folkemødet

SDCN tog igen i år tværs over landet til Bornholm. Du får i denne artikel en beretning fra tre begivenheder på Folkemødet, hvor diabetes var sat på dagsordenen: 1) At være ung med diabetes, 2) Håndboldfitness med Diabetesforeningen, 3) Diabetes Topmøde 2019.

Læs artikel