Innovation

Innovationsklinikken er en innovationsenhed under Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland. Innovationsklinikken overordnede formål er at medvirke til, at gode idéer inden for det sundhedsfaglige område opsamles, konkretiseres, afprøves og evt. realiseres.
Innovationsklinikken modtager alle former for problemstillinger, idéer og opfindelser, fra såvel kliniske og administrative medarbejdere på sygehusene som fra patienter og pårørende.

Innovationsklinikken er godt rustet til at tage hånd om de gode idéer og følge dem til dørs. Medarbejderne er specialister på hvert sit felt - lige fra idé- og projektudvikling til jura og kommercialisering.

Innovationsklinikken tilbyder professionel sparring og rådgivning til kvalificering af idéen og medvirker foruden til at idéen virkeliggøres - og eventuelt rettighedsbeskyttes.

Læs mere om Innovationsklinikken på ideklinikken.rn.dk