Uddannelsespladser i Hæmatologisk Afdeling

Her kan du se, hvilke uddannelsespladser, der findes på Hæmatologisk Afdeling.

Lægeuddannelse 

Hæmatologisk Afdeling er der til enhver tid følgende læger i uddannelsesstillinger

  • 3 læger i basisuddannelse
  • 3 læger i introduktionsuddannelse i internmedicin/hæmatologi
  • 6 hoveduddannelsesstillinger i hæmatologi
  • 1,5 hoveduddannelse i onkologi (1 hver 6. måned/2 hver 6. måned)

Afdelingen har 12-skiftet forvagt fælles med Infektionsmedicinsk Afdeling, selvstændig 9-skiftet bagvagt samt beredskabsvagt.

Uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

Afdelingen modtager årligt følgende sygeplejefagligt personale under uddannelse:

  • 2 sygeplejestuderende hvert halve år på modul 1, 2 og 4
  • 3 sygeplejestuderende hvert halve år på modul 11/12
  • 2 social- og sundhedsassistentelever hver 4. måned

For at kunne tilrette konkrete individuelle undervisningsforløb for den enkelte elev og studerende, er der etableret et uddannelsesteam, hvis opgave er at fremme og synliggøre læringsmiljøet, at holde sig ajour med uddannelserne og uddannelsesopgaverne, at yde støtte og fungere som sparringspartnere samt inspirere og understøtte din kompetenceudvikling.

Lægesekretærelever

Der henvises til uddannelsesleder for lægesekretæruddannelsen Bitte Nygaard, Planlægnings- og udviklingskontoret.