Ledelse og organisering

Ledelsesstrukturen på Aalborg Universitetshospital er organiseret omkring en hospitalsledelse, en række vicedirektører samt ledere af tværgående funktioner.

Hospitalsledelsen har det overordnede ansvar for hospitalets diagnostik, behandling og pleje samt forskning og udvikling.

Desuden har hospitalsledelsen ansvaret for planlægning og organisering af hospitalets drift og udvikling inden for de af Regionsrådets fastsatte rammer.

Hospitalsledelsen træffer beslutninger selvstændigt eller i samarbejde med Udvidet Hospitalsledelse (UHL), som foruden Hospitalsledelsen består af vicedirektører og chefer for tværgående funktioner.

Udvidet Hospitalsledelse (UHL) er hospitalets centrale strategiske, retningssættende og koordinerende ledelsesforum, hvis opgave er at sikre en koordineret bevægelse, som udvikler og realiserer hospitalets handleplan, mission og vision. Udvidet Hospitalsledelse varetager strategiske, udviklende og principielle emner samt driftsspørgsmål på hospitalsniveau af tværgående og koordinerende karakter.

Hospitalsledelsen

Vicedirektører

Chefer for tværgående funktioner