Klima og grøn omstilling på Aalborg Universitetshospital

Som regionens største virksomhed har Aalborg Universitetshospital et relativt stort CO2-aftryk og har derfor en opgave i at nedbringe klimabelastningen, både i form af kortsigtede og ”oplagte” reduktioner, som kan håndteres lokalt, og de mere langsigtede initiativer, som kræver en fælles regional indsats.

I et samarbejde mellem ledere og medarbejdere på alle niveauer har Aalborg Universitetshospital identificeret de indsatser, som skal føre hospitalet i en grønnere retning. 

Handleplanen er opbygget efter nendenstående syv fokusområder. Indsatserne under hvert fokusområde er målrettet de områder, hvor det er muligt og nødvendigt at reducere Aalborg Universitetshospitals klimaaftryk.

  • Bygning og arealer
  • Transport
  • Forplejning
  • Udstyr
  • Patientartikler
  • Øvrigt forbrug
  • Affaldshåndtering

Læs mere om alle indsatserne i Aalborg Universitetshospitals Klimahandleplan (link til højre).