Nøgletal

Sengetal

Geografisk fordeling af sengepladser pr. 1.2.2024

Aalborg 558
Thisted 66
Hobro 44
Farsø  26
Hjørring  19
Frederikshavn  20
Senge i alt  733
Tallene er eksklusiv Patienthotel og Vugger.


Aktivitet

I 2023 blev der udført følgende aktivitet 

Sygehusophold, indlæggelser 57.508
Sygehusophold, besøg 811.877
Virtuelle besøg 203.778
Operationer  117.797

 

Personale

Antal fuldtidsstillinger på Aalborg Universitetshospital pr. marts 2023

Læger  1.282
Plejepersonale 3.058
Andet personale 2.813
Fuldtidsstillinger i alt 7.153

Antallet af fuldtidsstillinger er opgjort excl. fondsansat personale.

Økonomi 2023

Udgifter til drift og personale: 6.549,6 mio. kr.