Administrationen

Administrationen har til opgave at understøtte Hospitalsledelsen, Afdelinger mm. i udviklings- og driftsopgaver, med det formål at sikre en høj kvalitet samt sammenhæng til hospitalets strategiske mål. 

 Administrationen består af følgende kontorer: