Sygehuset i Thisted

Læs om sygehusets historie fra dengang, der var vågekone, tuberkulosesanatorium, epidemiafdeling og en hel masse andet.

1857: Thisted Sygehus, det daværende Thisted Amts Syge- & Epidemihus og Tuberkulosehospital i Thisted, opføres på en bakkeskråning nordøst for byen. Det består af et toetagers forhus med sygeværelser og senge øverst og badelokale, lejlighed for ”Oeconomen” – som stod for blandt andet sygepleje og bespisning - med køkken, spisekammer med mere. 
Sidehus ”Østen” består af sygeværelser, badelokale og et værelse for vågekonen.
Sidehus ”Vesten” indrettes til ligstue, lokaler for afsindiges midlertidige bevogtning, vaskehus, stald til køer og plads til fourage- og rullestue.
På gårdspladsen er to latriner og et hønsehus. Desuden er der en haveplads og et jordlod.

Der er i dag ikke mere tilbage af dette første sygehus, som lå der, hvor det nuværende ligger.

1894: Epidemibygningen længere oppe ad bakken står færdig og benyttes de næste ca. 50 år af patienter, der lider af tyfus, skarlagensfeber, difteri og andre smitsomme sygdomme. Senere indrettes den til medicinsk afdeling og derefter ergo- og fysioterapi.

1908: Arbejdet med at opføre et tuberkulosesanatorium går i gang. Det bliver senere indrettet til øre-næse-hals-klinik og tuberkulosestation og senere sygehusadministration.

1916: Den første egentlige sygehusoverlæge ansættes.

1916-18
: Den nuværende hovedfløj, sydfløjen, færdiggøres ad to omgange.

1919: Den vestlige del af et nyt sygehus står færdigt.

1925: Det gamle sygehus rives ned undtagen fløjen. Hovedbygningens østlige del opføres, og fløjen tilsluttes.

1948: En selvstændig medicinsk afdeling oprettes og den første medicinske overlæge ansættes.

1953: En selvstændig røntgenafdeling indrettes.

1959: Rejsegilde på ny sygehus-fløj.

1962: Den nuværende vestfløj med kirurgiske sengeafsnit, røntgenafdeling, skadestue og operationsafdeling bygges.

1972: Sygehuset overgår – sammen med plejehjemmet – til amtet.

1972: Østfløjen med medicinsk sengeafsnit, psykiatrisk afdeling, centrallaboratorium og personalekantine færdigbygges.

1976: Gynækologisk-obstetrisk specialafdeling oprettes.

1979: Indvielse af den ny hovedindgang.

 

Kilder: ”Uddrag af Thisted Sygehus’ historie” af Berth Larsen og Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.