Sygehuset i Nykøbing

Her kan du læse om sygehusets historie fra åbningen i Østergade med baderum, bryggers og brændsel.

1871: Sygehuset åbner i Østergade i Nykøbing.

1902: Huset, hvor økonomaen bor, rives ned. En bygning med køkken, bolig til økonomaen og lægekontor opføres. På første sal er en tuberkulose- og en sindssygeafdeling.

1922: Store epidemier (skarlagensfeber, spansk syge og tyfus) er årsagen til, at sygehuset udvides. Et telt opstilles i gården, og afløses året efter af en karantænestation (til højre i billedet). 

1925: Det besluttes at opføre en patientbygning med 60 senge. Den indvies året efter.

1931: Øens borgere indsamler 28.794 kr. til en radiumstation.

1935: Patientbygningen forlænges og giver plads til yderligere 24 senge.

1958: Bygningerne i Østergade er ikke længere tidssvarende, og efter flere års diskussioner påbegyndes opførelsen af nye bygninger nord for Nykøbing.

1962: Sygehuset flytter ud til Skelholm nord for Nykøbing.

Kilde: Morsø lokalhistoriske Arkiv.