Hvordan får man hjælp?

Nedenfor kan du få et overblik over, hvor du kan få hjælp til forskellige forskningsjuridiske spørgsmål, hvis du mangler adgange eller har behov for support til de nødvendige programmer og systemer.

Registrering af forsknings- og kvalitetsprojekter

Region Nordjylland skal føre en fortegnelse over alle forsknings- og kvalitetsaktiviteter, hvor regionen er dataansvarlig, og hvori der benyttes personhenførbare oplysninger.

Du kan som ansat i Region Nordjylland læse mere om registrering af projekter her, og spørgsmål kan rettes til forskningsanmeldelse@rn.dk

Videregivelse af patientjournaloplysninger til forskning, statistik og planlægning

Hvis du har brug for patientjournaloplysninger til projekter vedrørende forskning, statistik eller planlægning, skal du som udgangspunkt have direkte samtykke fra projektdeltagerne. Hvis dette ikke er muligt, kan du i stedet søge om godkendelse efter sundhedsloven § 46, stk. 2 eller § 47, stk. 1. For projekter, der er godkendt af VEK, kræves ingen yderligere tilladelse.

Du kan læse mere om ansøgning om godkendelsen her. Ansøgningen og spørgsmål kan rettes til journalopslag.forskning@rn.dk

Øvrige spørgsmål om forskningsdata

Øvrige spørgsmål om forskningsdata kan rettes til forskningsdata@rn.dk. Dette kan f.eks. være spørgsmål om dataopbevaring, videregivelse af forskningsdata, formidling af data fra Dansk Statistik, slettefrister, arkiveringsregler mv.

Adgang og spørgsmål til REDCap

På siderne længere nede finder du brugervejledninger til REDCap. Du kan også læse vores FAQ, som giver yderligere vejledning i brugen af systemet og dets funktioner.

Hvis du har spørgsmål til REDCap eller skal oprettes som bruger, kan du rette henvendelse til redcap@rn.dk.

Analyseserver (Stata/SAS)

Region Nordjylland har etableret en analyseserver, som kan benyttes, når forskningsdata skal analyseres. Løsningen er et fjernskrivebord, næsten som det kendes fra ESA. Serveren har kun adgang til Q-drevet, da det er her, forskningsdata må opbevares.

Analyseserveren giver adgang til den nyeste version af SAS og Stata. Derudover er Microsoft Office, Adobe Reader og 7-Zip installeret. For at få adgang til serveren sendes en mail til hpcadm@rn.dk fra en RN-mail.

Når adgangen er givet, får du tilsendt en vejledning til at logge ind. Der ydes ikke hjælp til programmering i SAS og Stata.

R og RStudio

Hvis du har brug for R og RStudio på egen regions-PC, skal du skrive til itsupport@rn.dk.