Forskningsdata

Forskningsdata-teamet understøtter regionale forskere med rådgivnings- og supportfunktioner inden for blandt andet forskningsjura og dataopbevaring. Vi varetager en lang række GDPR- og databeskyttelsesretlige opgaver og er support for regionens REDCap.