Hvem kan få hjælp?

Forskningsdata-teamet hjælper alle sundhedsvidenskabelige forskere i Region Nordjylland. Hjælpen er som udgangspunkt gratis for den enkelte forsker og afdeling.
Du kan også få hjælp, hvis du eksempelvis er ph.d.-studerende ansat ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet, eller hvis du er studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og laver kandidatspeciale med en regional vejleder.

 

Hvis en afdeling eller et projekt har brug for hjælp i større omfang i en kortere eller længere periode, kan der være mulighed for frikøb af medarbejdere fra forskningsdata-teamet. Dette forudsætter dog, at vi har kapacitet til at undvære ressourcen i den pågældende periode. Kontakt ledelsen af afdelingen for nærmere forespørgsel.